Prohlídka pro zaměstnavatele

Kdo prohlídku provádí?

  • Registrující praktický lékař: bez smluvního vztahu se zaměstnavatelem lze vystavit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci zde registrovaným pacientům, jejichž pracovní pozice byla zaměstnavatelem zařazena do kategorii I. bez rizik ohrožení zdraví (dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod II).
  • Smluvní lékař zaměstnavatele: pro pracovní pozice, které jsou kategorizovány do vyšších kategorií než kategorie 1 bez rizik ohrožení zdraví (tzn. kategorie 2 a více nebo kategorie 1 s rizikem ohrožení zdraví) je zaměstnavatel ze zákona povinen mít svého smluvního lékaře, který provede prohlídku.

Pokud je Vaše pracovní zařazení v kategorii I. bez rizik ohrožení zdraví, je možno zde provést pracovně lékařské vyšetření a to na základě písemné Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Žádost Vašeho zaměstnavatele musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem:

  • Identifikace zaměstnavatele: adresa, IČO 
  • Identifikace zaměstnance: jméno, příjmení, adresa, datum narození 
  • Pracovní zařazení 
  • Druh práce: popis pracovních činností 
  • Režim práce: 1-2-3 směnný či nepřetržitý 
  • Druh prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná 
  • Rizikové faktory (v případě práce kategorie 1 nejsou rizika žádná) 

(Formálně správnou Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práce si můžete vyžádat u sestry)

S vyplněnou žádostí se dostavte k sestře a je-li žádost správně vyplněna, lze Vás objednat k prohlídce s vystavením posudku.

Čekejte...