Edukace

Smyslem edukace je poskytnout pacientovi dostatek informací a praktických dovedností vhodnou formou tak, aby spolehlivě věděl, co dělat, jak léčit a kontrolovat svou nemoc co nejvíce samostatně.

Význam edukace u diabetiků velmi hezky zachytil dr. Joslin. Jeho motto „Diabetik, který ví nejvíce, žije nejdéle“ dokonale vystihuje postavení edukace v léčbě diabetu. Vlastní kompenzace diabetu totiž spočívá z velké části na pacientovi samotném.

Edukace (nejen diabetu) je obvykle celoživotní proces. Úspěch léčby řady chorob záleží z větší částí na spolupráci nemocného.

Čekejte...