Služby Pracovnělékařské služby (PLS)

Co jsou pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařských služeb jsou prevencí poškození zdraví zaměstnání vlivem pracovní činnosti. Zajištění péče o zdraví při práci je povinností zaměstnavatelů, kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o zajištění pracovnělékařských služeb, které jsou daňově nákladovatelnou položkou.

Celý systém pracovnělékařských služeb vyžaduje funkční osu: zaměstnavatel-zaměstnanec-registrující praktický lékař-smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb („závodní lékař“). Jednotlivé subjekty se pohybují v zákonem daných lhůtách a sankcích.

Co je obsahem pracovnělékařských služeb?

Toto je definováno legislativou a zahrnuje: pracovnělékařské prohlídky, sledování a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, odbornou poradenskou a konzultační činnosti, dohled, školení zaměstnanců v oblasti první pomoci.

Jak zajistím pro své zaměstnance pracovnělékařské služby?

Je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Na základě této smlouvy jsou Vaši zaměstnanci vyšetřováni v našem zdravotním zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy je mít vyhotovenou kategorizací prací. 

Jak objednávat zaměstnance na pracovnělékařské služby? 

 • Smluvní partner se standardní smlouvou: objednává zaměstnance na jednotlivé druhy prohlídek na webové stránce smluvního lékaře (objednání k lékaři). 
 • Smluvní partner-uživatel webové aplikace e-PLS: objednává zaměstnance přes aplikaci. 
 • Potřebujete-li vyšetření zaměstnance mimo termíny, které jsou online k dispozici, je třeba kontaktovat sestru ordinace telefonicky na čísle: 474 777 125 nebo emailem. 

Další informace

Kontakt Pracovnělékařské služby (PLS)

adresa
Neklanova 1806, Roudnice nad labem 413 01
adresa
1. PATRO
adresa
474 777 126
adresa
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Lékařka

ikona lekáře
MUDr. Dagmar Rauchová
474 777 126
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Lékařka

ikona lekáře
MUDr. Eva Jakubíková
474 777 126
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Lékař

ikona lekáře
MUDr. Lam Le Dong
474 777 126
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Zdravotní sestra

lekar
Pavla Lehnertová
474 777 126
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Zdravotní sestra

lekar
Pavlína Kindermannová
474 777 126
praktik@poliklinikaroudnice.cz

Žádost o e-recept Pracovnělékařské služby (PLS)

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
E-mail nebo telefon je povinný údaj!
Telefon nebo e-mail je povinný údaj!
Odeslat žádost o e-recept
* Povinná položka, ** jedna z těchto položek je povinná
Odeslání souhlasíte se zpracováním údajů dle GDPR

Ordinační doba Pracovnělékařské služby (PLS)

Den Provozní doba Lékař
Pondělí  7:30 - 12:00  MUDr. Lam Le Dong 
Čtvrtek  7:30 - 13:00  MUDr. Lam Le Dong 
Pátek  7:30 - 13:00  MUDr. Lam Le Dong 

Pauza na oběd 12:00 až 12:30 každý den

 

Ceník Pracovnělékařské služby (PLS)

Popis služby Cena
Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - smluvní partner  600 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - smluvní partner  700 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - nesmluvní partner  700 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - nesmluvní partner  800 Kč 
Odběr biologického materiálu v rámci pracovně - lékařské prohlídky  50 Kč 

Ostatní Pracovnělékařské služby (PLS)

Kdy lze vystavit Posudek o zdravotní způsobilosti k práci/řízení?

V rámci posudkové činnosti lékařský posudek je vydáván na základě: 

 • písemné žádosti zaměstnavatele o posouzení zdravotní způsobilosti k práci/řízení
 • lékařské prohlídky 
 • informací ze zdravotní dokumentace vedené o zaměstnanci u registrujícího praktického lékaře – Výpisu ze Zdravotní Dokumentace (VZD) nebo nově též Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. 
 • event. doplňujících vyšetření 

Jinými slovy, má-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele, pak jde o neopomenutelný dokument k vystavení posudku. Na druhou stranu není povinností mít registrujícího praktického lékaře. V této situaci může závodní lékař nahradit chybějící informace od registrujícího praktického lékaře tzv. Čestným prohlášením (a dle potřeby doplněním potřebných vyšetření).

Zajištění Výpisu ze zdravotní dokumentace (VZD) 

 • Smluvní partner se standardní smlouvou: Výpis ze zdravotní dokumentace si zajistí zaměstnanec 

 • Smluvní partner-uživatel aplikace e-PLS: o Výpis ze zdravotní dokumentace žádá „závodní lékař“ cestou aplikace registrujícího praktického lékaře daného zaměstnance 
 • Registrující praktický lékař je povinen poskytnout VZD (či Potvrzení o nezměněném zdravotní stavu) do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. 
 • Od XI/2017 lze místo Výpisu vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu. 

Výběr z legislativních novinek platných od 1.11.2017: 

 • Ruší se povinnost každoročních prohlídek u práce v noci (v rámci periodické prohlídky se zhodnotí i způsobilost k práci v noci). U práce v noci se periodické prohlídky provádí nově jen 1x za 2 roky 
 • Registrující praktický lékař zaměstnance je nově povinen vystavit Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely pracovně lékařské péče vyhotovit do 10 pracovních dní . Namísto Výpisu lze vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu 
 • Výpis ze zdravotní dokumentace nebo potvrzení („Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“) lze použít nejdéle 90 dnů 
 • V případě, že se posuzovaná osoba nepodrobila periodické lékařské prohlídce hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou (ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku) 
 • Dosud platilo, že u zaměstnanců v kategorii I mohl provést registrující praktický lékař nebo firemní lékař. Nově, je-li registrující praktik firmou požádán, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele provést pracovnělékařskou prohlídku a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Bohužel legislativci vložili do zákona zásadní omezení, že registrující praktik tak nesmí učinit, kde jsou přítomna tzv. rizika ohrožení zdraví (uvedena jsou v příloze č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II- noční práce, řízení motorových vozidel, práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha VZV, atd). Jinými slovy platí, že kromě čisté kategorie první, nemůže registrující praktik posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci.
Čekejte...