Jednodenní chirurgie

Jednou z největších výhod jednodenní chirurgie je větší psychická pohoda pacienta. Platí pořekadlo „všude dobře, doma nejlíp“. Pacient se uzdravuje lépe, je-li doma, a pokud není nezbytné, aby byl v nemocnici, tuto výhodu mu jednodenní chirurgie umožnuje.

Klasická medicína minulých let nebrala psychické vlivy příliš v potaz, ale dnes je již známo, že pacient, který je v psychické pohodě, snáší „útrapy“, kterými jistě každá operace je, výrazně lépe.

Dalšími výhodami jednodenní péče jsou:

 • snížení rizika nemocničních nákaz (nozokomiální nákaza), která se vyskytuje v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení, protože hnisání operačních ran výrazně prodlužuje dobu léčení
 • minimalizace zásahu do běžného života klienta
 • zkrácení doby pracovní neschopnosti

 

Doporučení pacientům před a po operačním výkonu

 děkujeme Vám za projevenou důvěru, se kterou jste se obrátil (a) na naše zdravotnické zařízení. Odborným lékařem Vám byl doporučen operační zákrok, který proběhne za účasti anesteziologa. Operační výkon proběhne za krátkodobé hospitalizace, jejíž délka bude stanovena ošetřujícím lékařem v závislosti na charakteru operačního výkonu a pooperačním průběhu.

Pro klidný operační i pooperační průběh Vás žádáme o dodržení následujících doporučení:

 • V operační den se do nemocnice dostavte na čas určený lékařem.
 •  Pokud se, ze závažných důvodů, nemůžete k přijetí dostavit, oznamte to neprodleně telefonicky na recepci, tel. číslo 474 777 125, nebo ideálně přímo lékaři 
 •   Pokud se před operací objeví akutní potíže (katar, rýma, opar, alergie ….) opět nás neprodleně informujte

Předoperační vyšetření je nutné mít hotové minimálně 5 dnů před plánovaným zákrokem, proto 3 týdny před operací navštivte, s přiloženou žádankou, svého praktického lékaře (nebo internistu)

 

PŘED OPERAČNÍM VÝKONEM

v den nástupu k operačnímu výkonu s sebou přineste:

* výsledky předoperačního vyšetření

* vyplněný anesteziologický dotazník (podepisuje se na místě)

* podepsaný informovaný souhlas s operačním zákrokem (podepisuje se na místě)

* informovaný souhlas s anestezií (podepisuje se na místě)

* průkaz zdravotní pojišťovny spolu s jiným dokladem totožnosti

* přezůvky, noční oděv, základní hygienické potřeby a léky, které pravidelně užíváte

 

 • poslední menší jídlo můžete jíst max. 6 hodin před časem, kdy se máte dostavit k příjmu
 • nedráždivé nealkoholické tekutiny (voda, nesycená minerálka, slabý čaj…) můžete pít naposledy 3 hodiny před časem, kdy se máte dostavit k příjmu.

Např.: přicházíte-li k příjmu v 7.30hod – poslední jídlo nejpozději před půlnocí předchozího dne. Tekutiny nejpozději ráno ve 4.30 hod. Ranní léky, které dlouhodobě užíváte, zapijte v 6,00 hod. ráno malým douškem vody. Nekuřte a nežvýkejte minimálně od půlnoci před operačním zákrokem

 • užíváte-li dlouhodobě léky, které prodlužují čas srážení krve (Anopyrin, Godasal, Stacyl, Warfarin, Trombex, Ticlopidin, Apo-Tic, Clopidogrel, Xarelto, Pradaxa, Eliquis atd.), bude nutné je, po poradě s praktickým lékařem, 5-10 dní před operací vysadit.  Místo některých z těchto léků (zejména Warfarin) je nutno pak aplikovat injekce LMWH (Fraxiparine, Clexane, Zibor…) – o délce vysazení léku před operačním zákrokem, jako i o event. náhradě injekcemi rozhodne Váš praktický lékař (internista, kardiolog). V den operace tyto injekce neaplikovat!
 • 2 až 3 dny před operačním výkonem si oholte operační pole – viz nákres v „Informovaném souhlasu s operačním zákrokem“
 • den před operačním výkonem jezte pouze lehce stravitelnou stravu, po celý den přijímejte hojně tekutin
 • v den operace se vysprchujte a zkontrolujte, zda máte čistý pupek.  K operačnímu zákroku je nutno přijít bez nalíčení, bez šperků, prstenů, piercingu, 1-2 nehty bez umělého nehtu, nebo jakékoliv ozdoby na něm (z důvodu měření saturace kyslíku z prstu)
 • ženy, v případě nutnosti, po poradě s lékařem, hygienické potřeby vč. tamponů

V týdnu před plánovaným termínem operace Vás budeme kontaktovat prostřednictvím sms nebo Emailem a prosíme o potvrzení operace.

Pokud tak neučiníte, bude tento termín poskytnut pacientům na čekací listině.

 

PO  OPERAČNÍM  VÝKONU

 • nesmí pacient prvních 6 hodin po operačním výkonu opouštět lůžko bez vědomí a asistence ošetřujícího personálu (neurčí-li ošetřující personál jinak)
 • nesmí pacient v den operace ani den následující jít, nebo jet domů sám bez doprovodu
 • nesmí pacient 24 hodin po anestézii řídit motorová vozidla
 • zajistěte si doprovod dospělé osoby a odvoz do domácího ošetření!!!
 • po propuštění musíte být alespoň 24 hodin ve společnosti dospělé osoby
 • nejméně 36 hodin po výkonu: zůstaňte doma, odpočívejte, nepracujte s elektrickými přístroji, nevykonávejte práce vyžadující zvýšenou pozornost – zejména práce ve výškách či podzemí, nečiňte významná rozhodnutí, nepodepisujte právní dokumenty, nepijte alkoholické nápoje, jezte pouze lehká jídla (resp. řiďte se dietními doporučeními, které jste dostal (a), přijímejte dostatek tekutin
 • u nezletilých pacientů dohlédnou na dodržování předchozích bodů rodiče
 • je běžné, že přibližně po dobu jednoho týdne po operaci budete cítit větší únavu, může též být zhoršená tolerance alkoholických nápojů
 • v krátkém období po výkonu se mohou vyskytnout obtíže spojené s provedeným zákrokem a anestézií: škrábání v krku, bolesti svalů, závrať při vstávání, bolesti hlavy, zvýšená emoční labilita atp. Toto patří k běžnému pooperačnímu průběhu.
Čekejte...