19. 6. 2024

Klíšťová encefalitida - očkování od 50 let zdarma

Klíšťová encefalitida

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida (dále „KE“) je onemocnění virového původu, způsobované tzv. arboviry – jedná se o virózu přenášenou členovci, samotné klíště (na našem území nejčastěji druh Ixodes ricinus) je tzv. vektorem přenosu. Rezervoárem viru jsou pak drobní savci, ale mohou jím být např. také lišky, jezevci, divoká prasata, venku chovaná domácí zvířata (ovce, kozy apod.). Klíště získá virus sáním krve infikovaného zvířete. Pro další přenos je podstatné přežívání viru ve slinných žlázách klíštěte, odkud se virus může šířit na dalšího hostitele. Kromě šíření nemoci prostřednictvím klíštěte je popsán také přenos onemocnění pitím nesvařeného mléka infikovaných zvířat.

KE je častá v řadě evropských zemí, zejm. v Rakousku, Chorvatsku, v pobaltských zemích. V rámci České republiky je podíl klíšťat infikovaných virem KE různý, průměrně se udává kolem 2-3 %. Výskyt nemoci ve střední Evropě se odvíjí od aktivity klíšťat, což je období přibližně od dubna do října, samozřejmě v závislosti na různých aktuálních klimatických faktorech.

Inkubační doba onemocnění je průměrně 1-2 týdny, s krajním rozmezím 2-30 dní. Častý je tzv. dvoufázový průběh onemocnění, kdy v první fázi jsou příznaky nespecifické, jakoby chřipkové (zvýšená teplota, únava, bolest hlavy). Tato první fáze může trvat několik málo dní, přičemž, obvykle po období přechodné úlevy, nemusí, ale může následovat druhá fáze, kdy už se může rozvinout klinický obraz postižení centrálního nervového systému (meningitida, meningoencefalitida, myelitida atd.). Děti a mladí lidé mívají obvykle lehčí formy onemocnění, kdežto osoby od středního věku výše prodělají obvykle těžší průběh choroby.

Očkování je určitě vhodné, zejména pro osoby středního a vyššího věku (protože prodělávají obvykle těžší formy nemoci). Dále je očkování velmi vhodné i pro osoby (děti i dospělé) v místech s předpokládaným vyšším výskytem klíšťat, tzn. listnaté lesy, oblasti s vodními toky apod. (jde tedy o chataře, houbaře, vodáky, samozřejmě lesní dělníky atd.).

Přisátí klíštěte se lze bránit i nespecifickými opatřeními, kam lze zařadit zejm. užívání repelentů, pro pobyt v přírodě používání vhodného oblečení (dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, světlá barva oblečení), včasné odstraňování klíšťat, používání pinzety při jejich odstraňování. Tato nespecifická opatření proti přisátí klíštěte jsou důležitá jednak pro osoby, které očkování podstoupit nechtějí, jednak pro ty, kteří očkování z různých zdravotních důvodů podstoupit nemohou – k očkování příslušnou vakcínou jsou tzv. kontraindikovaní.

 

 

Očkování je specifickou účinnou prevencí proti klíšťové encefalitidě.

Od 50 let je očkování hrazené ze zdravotního pojištění. Ostatním na očkování přispívají zdravotní pojišťovny. 

 

Mezi hlavní rizika tohoto onemocnění patří:

NUTNOST HOSPITALIZACE - Léčba klíšťové encefalitidy se neobejde bez pobytu v nemocnici. Hospitalizace obvykle trvá 2 až 3 týdny.

DLOUHODOBÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST - ...a s ní spojený dlouhodobý výpadek příjmů.

TRVALÉ ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY - I po vyléčení můžete trpět neurologickými problémy. Nejvážnější z nich je částečná obrna.

 

 

Čekejte...