Články

20. 2. 2024
Systém cobas h 232 umožňuje rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T, D-dimerů, myoglobinu.
Cobas h 232 u nás na poliklinice
Čekejte...